Tilbake : Ser tilbake. Har kommet opp til vann nr 3.

Her var det mye snø og is. Smeltevann fra breen her. Store Nupsfonn.

Haukeliseter_2017_26