Tilbake Her er Vasskjele mellom Høvringen og Dørålseter. Her gikk stien bratt ned i et juv.

Hovringen