Tilbake Har kommet ned til Dørålen med alle steinhaugene fra istiden.

Hovringen_11