Tilbake Her er en jevn stigning på en fin sti. Nærmer meg toppen.

Hovringen_6