Hjem : Huldreheimen , Her ligger Gjendesheim. Stien fra Huldreheimen kommer ned fra fjellet bak

Gjendesheim