Hjem : Er oppe ved sikkeldalshornet. Litt skumelt men fin utsikt. Bruk pilene nederst

Sikkeldalshornet