Hjem : Har kommet ned på sørsiden av Rysntjernet og skal gå på østsiden av fjellet Tomashelleren mot hytta.

Jotunheimen_2015