Hjem : Bak der ligger Meatjernet . Mot høyre ligger Remmiskinntjernet hvor jeg skal forbi på høyre hånd. Mellom disse vannene går stien via Dingla. Bruk pilene nederst

Jotunheimen_2015