Hjem : Ser tilbake til Skamdalen. Det var veldig bratt opp her.

Jotunheimen_