Hjem : Har kommet opp til Systebottjernet. Jeg satte meg ned ved bekken her og spiste.

Jotunheimen