Hjem : Står på Skjeldrehomet og tar bilde mot Bygdin. Ser fjella ved Torfinnbu på andre siden av Bydin.

Jotunheimen