Hjem : Går her over bekken Hensåne. Det er fint oppover her.

Jotunheimen_2015