Hjem : Har begynt å gå langs Raudfjorden som er en del av Bygdin. Stien går ganske langt opp fra vannet.

Jotunheimen_2015