Hjem : Her ser en bruene over elva som renner fra Yksnin og ned i Olefjorden. Det er ingen høydeforskjel på vannene, men en ser at det renner nedover.

Jotunheimen_2015