Hjem : Her er jeg fremme ved Tomashelleren. Sikringshytta til venstre.

Jotunheimen_2015_36