Hjem : Har kommet opp i Rysndalen og går på en sti på venstre side av veien.

Jotunheimen_2015