Hjem : Har kommet opp til et lite vann i Rysndalen.og fortsetter nå på grusveien.

Jotunheimen_2015