Hjem : Har kommet et stykke opp i fjellet og ser ned i dalen. Det var ganske bratt det første stykke.

Jotunheimen_2015