Hjem : Her er det lagt ut klopp ned mot Djupholmvika og Storerikvollen. Mellom Nedalshytta og Storeriksvollen var det kilometer med klopp

Klopp