Hjem : Jotunheimen. Her er det to fjellvandrere som går før meg, som ser utover Øver Høgvagtjønnen og Langvatnet

Fjellfolk