Hjem : Her ligger Leirvatnet. Jeg skal gå på høyre side av det opp langs fjellsiden. Bruk piler nederst.

Leirvatnet