Hjem : Her ligger Rauddalsvannet. Dette vannet er regulert. Bruk piler nederst.

Rauddalsvannet