Hjem : Det er nydelig innover her i Vivassdalen. Vannet er Vivassvatnet.

Dyranut