Hjem : Har kommet et godt stykke opp i Vivassdalen. Det er et nydelig terreng oppover her, og en fin sti.

Dyranut