Hjem : Har snart kommet opp til Brokafossen. Fjellet på venstre side er Solnuten på 1494m.o.h..

Dyranut