Hjem : Har kommet til Asbjørgvatnet rett etter stiskille til Hadlaskard. Det er litt disi.

Dyranut