Hjem : Her ser en Fossen ved Nupselva. Den renner ned i Ulevåvatnet, er på vei langs Ulvåvatnet.

Dyranut