Hjem : Har kommet på toppen av Nupsredet. Fin utsikt hvor jeg kan se helt tilbake til Ståvatn. Har brukt 5 timer hit og er i fin form.

Dyranut