Hjem : Her står jeg på toppen og ser ned mot Nupstjørn. Det er mye snø og jeg må gå på skrå på snøflatene.

Dyranut