Hjem : Her er hele Nupstjørn. Jeg må opp på fjellet på venstre side av vannet her. Den værste snøflaten er igjen.

Dyranut