Hjem : Her skal jeg opp til høyre. Det er ganske bratt, men det var ikke mer en 40-50m før det slakket ut.

Til_Finse2