Hjem : Nå står jeg på toppen og skal begynne nedstigningen til Finsevaten.

Til_Finse7