Hjem : Ser nedover i dalen og våtområdet der. Stråsjøen naturreservat. Et viktig fugle og plante område.

Til_Kvitfjellhytta4