Hjem : Har kommet et stykke opp i fjellet og ser tilbake mot hytta og våtområdene.

Til_Kvitfjellhytta5