Hjem : Har kommet på toppen av Grønnfjellet og ser nedover dalen. Fjellet Hevleknerten rett i mot.

Til_Kvitfjellhytta6