Hjem : Ser ned i Simdalen. Det er ca. 800m ned. Ser Simedalsfjorden lengst ut. Det er en sidefjord av Eidsfjorden..

Rembetsdaseter