Hjem : Her ser en Rembesdalskåka som er en del av Hardangerjøkulen. Denne breen har smeltet ganske mye de siste årene.

Rembesdalseter