Hjem : Har kommet ned den vanskelige nedstigningen til Rembesdalsvatnet, og skal gå på skrå langs vannet og bort til hytta..

Rembesdalseter