Hjem : Har kommet på toppen og har begynt å gå nedover mot Istjøna som sees der nede

Rembesdalseter