Hjem : Har kommet et stykke opp fra Skytjedalen. Har g├ątt opp fjellet Storhaugen.

Rembetsdalseter