Tilbake Her har jeg kommet til en hytte som ikke står på kartet. Stroplsjøhytta. Det er grønt og fint oppover her.

Til_Reinheim_04