Hjem : Her er Tiriltunge. Også kaldt Maria gullsko. Jeg fant dem en time før Schulzhytta.

Tiriltunge