Hjem : Her er panorama fra høyeste punktet mellom Skridulaupbu og Slæom. Bruk piler nederst.

Fjelltur_2009