Planer for fjelltur fra Finse til Gjendebu 2007.

Gjennom Skarvheimen

 

 

Hovedside

Hytter på turen:

Geiterygghytta

Kongshelleren

Iungsdalshytta

Bjordalsbu

Breistølen Fjellstue

Sulebu

Slettningsbu

Ingjerdbu

Skogadalsbøen

Olavsbu

Gjendebu

Snøkart

Værmelding for Skarvheimen

Skarvheimen , Her sees Volavatnet

Skarvheimen

 

 

Planer for fjelltur 2007

Har planer om å gå fra Hardangervidda til Jotunheimen. Dette område kalles Skarvheimen.

Dette er et område jeg ikke har gått i før.

Jeg vil ta toget til Finse.

Dag 1. Finse til Geiterygghytta. ca. 15km 5t

Dag 2. Geiterygghytta til Kongshelleren. ca. 14km. 4t

Dag. 3 Kongshelleren til Iungsdalshytta. ca. 15km 5t

Dag. 4 Iungsdalshytta til Bjordalsbu. ca. 15,5km. 6t

Dag.5 Bjordalsbu til Breistølen. ca. 12,6km 4t

Dag.6 Breistølen til Sulebu. ca. 19,2km. .6t

Dag. 7. Sulebu til Slettningsbu. ca. 18,1km. 6.5t

Dag. 8. Slettningsbu til Ingjerdbu. ca. 27km. 9t

Dag. 9. Ingjerbu til Skogadalsbøen. ca. 11km. .6t

Dag. 10.Skogadalsbø til Olavsbu 17,2km. 6t

Dag. 11. Olavsbu til Gjendebu. 15,1 km. 5t

Også båten til Gjendeheim og bussen hjem.

Ganske lang tur. Ca. 180 km. til Gjendebu.

Kan gå litt lengere en fra hytte til hytte hver dag slik at en bruker bare 6-9 dager.

I dag er det 1.Juli og jeg ser det er mye snø i fjellet. Kommer nok ikke avgårde før tidligst 15. Juli.

Det er omtrent like mye snø nå som i 2005. Da gikk jeg fra Kjeldebu til Finse ca. 17 juli og det var ganske mye snø. hvis en ser på prognosene på snøkartet fra 2005 vil en se at strekningen jeg skal gå bør gåes tidlig i August.

Antall km i parentes på DISTANSE er DNT sin distanse. Den første distanse er den jeg har tegnet inn på Garmin kartet. Hele turen er på ca. 180 km

 

 

 

Rutebeskrivelse fra FINSE til GEITERYGGHYTTA

GÅTID : 5 TIMER

DISTANSE : 14,7 km.(15 km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 550 M OPP / ca. 540 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1416 II / (EV. TURKART 30 - "FINSE")

DNTs RUTENR. 551

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde : ca. 1220 moh - Slutthøyde ca. 1230 moh

Sesong: Sommer
Tur fra Finsehytta beregnet til: 5,5 timer
Tur fra Geiterygghytta beregnet til: 5,5 timer
Rutekode: ska3
Kartblad: Aurlandsdalen, Finse, Skarvheimen Geiterygghytta 1:50 000 fra Nordeca og Skarvheimen 1:100 000 fra Cappelen Damm
Merking: DNT-merket
Lengde i km: 18

Denne etappen er for mange første etappe på den klassiske fotturen ned Aurlandsdalen.Fra Finse jernabenstasjon går stien et lite stykke vestover, over jernbanelinja og opp gjennom lite bolig / hyttefelt og i jevn stigning nord til nordøstover forbi under Sanddalsnuten (1554 moh). Her og de neste kilometerne befinner man seg i nedslagsfeltet for vannverket på Finse og det er i utgangspunktet ikke tillatt å telte her.

Finseå krysses etterhvert på helårsbu og over et høydedrag på drøyt 1600 moh hvor den låste hytta Klemsbu ligger rett på andre siden (evt. fint å raste i hytteveggen).

Videre nordøstover mellom Sankt Pål (1694 moh) (på venstre side) og Flakavassnutane (1746 moh) på høyre side. Førstnevnte skal ha fått sitt navn av den engelske lord Garvagh d.e. som var mye i området i siste halvdel av 1800-tallet. Den avrundede kuppelen skal ha minnet ham om den kjente katedralen hjemme i London. Ved Sankt Pål har en gått 6,7km.

Både Sankt Pål og den vestligste av Flakavassnutane er fine avstikkere med en flott utsikt, spesielt sistnevnte (omlag 1 km øst for stien) med utsikt mot Hardangerjøkulen og Hallingskarvet og helt mot Gaustatoppen (1883 moh) så vel som deler av Jotunheimen mot nord.

Fra dette det høyeste punktet på ca. 1660 moh går det ned mot østenden av Omsvatnet og nordøstover litt oppe i dalsiden mot Bakkahelleren. (Her passeres dyregrav i nedstigningen.)

Videre ned mot Geiteryggsvatnet og langs dette på sydsiden til Geiterygghytta.

Rutebeskrivelse fra Geteryggen til Kongshelleren

GÅTID : 4 TIMER

DISTANSE : 11,9 km.(14km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 440 M OPP / ca. 200 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1416 II / 1416 I / (EV. TURKART 55a "SKARVHEIMEN")

DNTs RUTENR. 552

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde : ca. 1230 moh - Slutthøyde ca. 1460 moh

Fra Geiterygghytta først en snau kilometer nordvestover på anleggsveien før stien tar av til høyre og fortsetter nordover opp skråningen vest for Sundhellerskarvet (1613 moh). På venstre hånd har man Vestredalstjernet (oppdemt) stadig lenger nedenfor seg og på andre siden av dalen elveleiene der elvene Heimre og Fremste Varga fosset nedover får vannkraftutbyggingen.

Snart kommer man til stidele. Den venstre stiarmen fortsetter rett nordover mot Steinbergdalen (FH32a) på venstre side av Bolhovd (1509 moh), mens den høyre stiarmen fortsetter i retning Kongshelleren på høyre side av den samme Bolhovd. Får man kommer så langt må imidlertid Rossdøla krysses. Dette skjer på sommerbro like ved utløpsoset til nedre Rossdalstjern.

Ved Bolhovd har en gått 5,4km.

På østsiden av Bolhovd passerer man gjennom et skard med flere småtjern før stien fortsetter nordøstover langs foten av Bolhovdskarvet (1699 moh). Her når man også turens høyeste punkt på ca. 1500 moh.

Videre østover i forholdsvis flatt terreng i retning passasjen mellom Kongshellernuten og Langvassnuten. Midt mellom disse kommer stien fra Steinbergdalshytta inn fra venstre (FH32b).

Videre bort til Langavatnet og et kort stykke nordover langs dette. (Her rett innunder Kongshellernuten ligger en godt bevart dyregrav.). På andre siden ser man hytta, og etter å ha krysset elva på sommerbro er man straks fremme ved Kongshelleren.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra KONGSHELLEREN til IUNGSDALSHYTTA

GÅTID : 5 TIMRER

DISTANSE : 14,5 km.(15km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 150 M OPP / ca. 520 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1516 IV / 1416 I / (EV. TURKART 55a "SKARVHEIMEN")

DNTs RUTENR. 547

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde : ca. 1460 moh - Slutthøyde ca. 1100 moh

Slepa går ned til Kongshellervatnet og følger den et stykke retning nord/øst.

Ca. 1 kilometer føre Vestere Volavatnet krysses Volevassbekken.

Ved Volavatnet Austre passerer man på nordsiden av vannet. Stiens høyeste

punkt. 1500 meter. (Under Volavasseggen).

En har gått 6,1km.

Her er det et steinete og goldt lende. Mot syd og sydøst utsikt mot Skoepetinden (1705 moh) og Blåberge (1805 moh)

Stien fortsetter over et høydedrag og videre innover Vestere Iungsdalen.

Stien videre mot Iungsdalhytta fortsetter litt opp i lia før den går ned i dalen og en har Gjerdesbergi syd om stien.

Etter en stund går stien litt mot nord før en kommer til stiskille.

En sti går mot syd og opp langs bekken opp mot Grevskardet går stien mot Syregarden (ved riksvei 50) og Raggsteindalen (FH51).

Stien fortsetter over helårsbru over Iungsdøla og videre på nordsiden av Iungsdalsvatnet til Iungsdalshytta.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra IUNGSDALSHYTTA til BJORDALSBU

GÅTID : 6 TIMER

DISTANSE : 15 KM.(15,5km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 875 M OPP / ca. 400 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1516 IV

DNTs RUTENR. 543

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde : ca. 1100 moh - Slutthøyde ca. 1580 moh

Fra Iungsdalshytta et kort stykke nordover til Fossebrekka som krysse på bro. På andre siden av elva er det stidele hvor ruten mot Breisjø / Rødungsstølen (FH52) tar til høyre. Stien mot Bjordalsbu fortsetter oppover langs elva i retning Fødalsvatnet og skrår oppover lia mot liten nut. Her (Klevahovde på kartet) finner man en av Lordehyttene som ble reist i området i siste del av 1800 tallet. Den har fire enkle benker og ingen proviant eller lignende.

Fra Lordehytta runder man på høyre side av den lille nuten og passerer Store Klevavatnet på venstre side (vestsiden, senere nordsiden.) Videre nordover mot fjellet Helvetet (1574 moh), for øvrig et sjarmerende navn. Stien passerer gjennom et skard noen hundre meter øst for toppen, men er været godt er det ikke mange minuttene man trenger på en avstikker opp til toppen hvor det er en flott utsikt.

Stien fortsetter nedover mot Svartetjern før bekken krysses ovenfor vannet. Nokså bratt opp til Jutultjærnet og nordøstover over høydedrag mot nordenden av Valevatnet.

En har gått 7,7km. ved Jutultjærnet.

Her krysser man nok en bekk ved innløpsoset til Valevatnet før det går slakt oppover mot Gråhyrneran hvor stiens høyeste punkt på ca. 1700 moh passeres. Herfra er det kun ca. 1 km avstikker mot syd til høyeste punkt på Gråhyrneran på 1771 moh en av de høyeste toppene i denne delen av Skarvheimen og man ser til Jotunheimen i nord.

Herfra er det kun snaue 3 km til Bjordalsbu. Først over bekken fra Skavlevatnet og ned på steinur / snøfonner til øvre Bjordalsvatnet og langs dette til Bjordalsbu.

Dette er en meget høytgående rute, med over halve turen i 1500 meters høyde eller mer. Lende preges naturlig nok av det, med mye stein..

Rutebeskrivelse fra BJORDALSBU til BREISTØLEN

GÅTID : 4 TIMER

DISTANSE : 11,9 km.(12,6km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 125 M OPP / ca. 680 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1516 IV / 1517 III

DNTs RUTENR. 544

MERKING VARDET / RØDET T'ER

Starthøyde : ca. 1580 moh - Slutthøyde ca. 1020 moh

Fra Bjordalsbu nordover dalen fra hytta. Det går slakt nedover de første par kilometerne før det igjen går noe oppover i retning et skar nord på Graveggi (rett øst for kolle på 1581 moh).

(I området mellom stien og nedre Bjordalsvatnet ligger det gamle Fangstanlegg med dyregraver.)

Oppe i skaret har man fin utsikt bl.a. nordover mot vestlige deler av Jotunheimen. Her bør også utsikten nytes for herfra går det stort sett nedover til Breistølen med stadig snevrere utsikt som resultat.

Videre nedover mot Rankebotnen hvor lendet er goldt og steinete. Fra Rankebotnen fjerner stien seg litt fra Bjordalselva og runder på høyre side av en liten kolle. Her deler stien seg og det er to muligheter de neste stykket. Man kan gå nedover mot elva der den flyter ut i Starsjøen og krysse denne på sommerbro eller holde litt til venstre og krysse elva over tunellåpningen og så gå langs elva nesten ned til Starsjøen (Det er sprengt tunnell mellom Mjåvatnet og Starsjøen slik at alt vannet herfra og videre opp i Bjordalen blir overført til Øljusjømagasinet i stedenfor å fortsette sitt naturlige løpt nedover Bjordalen.)

En har gått 5,9km. ved Starsjøen.

Fra nordvestenden av Starsjøen går stien slakt oppover mot nordøst, over et band og ned på andre siden mot Stardalsmønen og Stardalen. Nedover Stardalen langs Stardøla. Nede ved kraftlinjene kommer man inn på anleggsvei. Denne følges over Mardøla og så et kort stykke bort til Breistølen.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra Breistølen til Sulebu

Lengde: 6 timer

Distanse 19,1 km.(19,2km)

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 520 m OPP / ca. 230 NED

Merking: DNT-merket

Starter høyde på 1020 meter (ohv) Slutthøyde 1340 m (ovh)

Stien krysser riksvei 52 og videre opp skråningen langs Breistølfjell, østover gjennom Nordrestrupen.(Her har vi kommet opp på 1220 m (ovh) og i retning Masseringstjørn, hvor bekken krysses i oset.

Nå en har Masseringstjørn på venstre hånd har en gått 8,2km.

Nordover og gjennom Suleskardet. Dette er stiens høyeste punkt på 1528 m (ovh). Her går stien litt mot øst.

En har nå gått 14,8km.

Passerer øvere Sulevatnet på østsiden. Her går stien nordover og fram til Sulebu.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra Sulebu til Slettningsbu, om Kyrkjestølane

Lengde: 3 t til Kyrkjestølane, herfra 4 t til Slettningsbu. timer

Merking: DNT-merket

Distanse : ca. 17,8km.(18,1km)

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 460 OPP / ca. 480 NED

Starthøyde 1340 m (ovh) Slutthøyde 1320 m (ovh)

Fra hytta mot Skavlegiltjednet til den gamle Fillefjellveien. Veien følges ned til E 68 ved Kyrkjestølane med St. Thomaskyrkja.

Når en krysser E16 har en gått 7,5km.

Herfra sti på vestsiden av bekken fra Kyrkjeskartjedne, over bekken i oset og videre til vestenden av Slettningen.

Har gått 10,9km.

Her tar merkingen mot NØ opp til Austrefjorden og ned til øvre Årdalsvatn. Dyregrav i østenden. Bekken krysses i oset.

 

 

Rutebeskrivelse fra Slettningsbu til Ingjerdbu

Lengde: 9 timer

Distanse : Ca. 25,9 km.(27km)

Merking: DNT-merket

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 580 OPP / ca. 1220 NED

Starthøyde 1320 m (ovh) Slutthøyde 680 m (ovh)

Syd for Svarteknippa og Skrivareggi til ruta Kyrkjestølane-Sletterust, ned langs Skrivarbekken. Over riksveien.

Har nå gått 9km. ved passering av riksvei 53.

Opp til Mannsbergvatnet og forbi Kyrkjevatnet. Ned langs Hjelledøla til Fremre Hjelledalen (ikke overnatting). Ved stor vannføring i Hjelledøla bør bru ved Fremre Hjelledalen brukes.

En har nå gått ca. 18,8km.

Dette er viktig. Sjekk stien som går sydover mot Fremre Hjelledalen. Forbi Øytjørn til Morkaskardet og til Ingjerdbu.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra Ingjerdbu til Skogadalsbøen

Lengde: 4 timer

Distanse : ca. 10km.(11km)

Merking: DNT-merket

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 600 M OPP / ca. 440 M NED

Starthøyde 680 m (ovh) Slutthøyde 860 m (ovh)

Fra Ingjerbu og litt nord/vest til Vettismorki og videre over Helårsbru over Fleskedøla.

Kommer så til stidele for ruten til Fondsbu og Tyinholmen.

Har nå gått 3,2km.

Fin utsikt mot Fleskedalen.

Herfra stiger det oppmot 1280 m (ovh) før det går nedover mot Uradøla.

Ned fra Friken og så over helårsbru over Uradøla.

Så nytt stiskille for rute mot Fondsbu og Tyinholmen.

Så 500m til stiskille for rutene til Olavsbu,Gjendebu og Fondsbu.

På helårsbru over Skogadøla også ned til Skogadalbøen.

 

 

Rutebeskrivelse fra SKOGADALSBØEN til OLAVSBU OM SKOGADALEN

Lengde: 6 timer

Distanse : ca. 16,7km.(17,2km)

Merking: DNT-merket

Starthøyde 860 m (ovh) Slutthøyde 1444 m (ovh)

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 880 OPP / ca. 308 m NED

En starter på stien mellom Skogadalsbøen og Eidsbugarden / Fondsbu eller Gjendebu. En går på vestsiden av Skogadøla.

Så over elva fra Nedre Mjølkedalstjernet.

Like før Mjølkedalstjøna må en igjen vade over Skogadøla. Denne kan være vanskelig å komme tørrskodd over ved stor vannføring. Her går stien mot nord.

En har gått 10,6km. når stien går mot nord.

Så på sti opp steinura og meget bratt opp mot toppen på 1617 m.

Stien opp her kan være noe utydelig her oppe i steinverden og hvis man er usikker på veien og ikke finner neste varde, er det alltid et sikkert tips å gå tilbake til den siste sikre merkingen og leter til neste merke derfra.

På toppen er det fin utsikt. Langt mot vest ser man Store Austabottinden (2204 m ovh) stikke opp dersom man er heldig med været.

Andre topper er bl.a Sagi,Rauddalstindan og Uranostind.

Så stuper stien ned nesten 300 høydemeter ned steinura og ned til Raudalsvatnet på 1313 m (ovh).

Så går en mot øst langs Raudalsvatnet også på sydsiden av elva opp mot Olavsbu.

Her må en over en bru like føre hytta.

 

 

 

Rutebeskrivelse fra OLAVSBU til GJENDEBU

LENGDE 5 TIMER

DISTANSE 15,5 KM.(15,1km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 30 M OPP / ca. 490 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1517 I / (1617 IV)

DNTs RUTENR. 778

MERKING VARDET / RØDE T 'ER.

Starthøyde ca. 1444 moh. - Slutthøyde ca. 990 moh.

En starter mot øst/vest og har Mjølkedalstind (2137 m ovh) og Sjogholtstind (2141 m ovh) på høyere hånd.

Passerer også de 2 øverste tjernene i Rauddalsvassdraget på høyere hånd.

En går videre nedover Raudalen og før så 4 tjern på venstre hånd. Det siste av dem med en øy i midten.

Så passeres Søndre Grisholttjønn på sydsiden og svinger så litt mot øst.

Ved Søndre Grisholttjønn kommer man til stidele hvor stien ned til Fondsbu går.

En har nå gått 9,1km.

Når en har gått 1,2km til treffer en på neste stiskillet hvor stien går til Fondsbu eller Torfinnsbu.

Stien går nå nord/vest ned Vesleådalen og en vil ha Tungepiggane på venstre hånd.

En vil krysse en klopp på veien ned.

Like føre Gjendebu vil en krysse Storåe med bru.

 

Tilbake til hovedside