Planer for fjelltur 2008

Rondane

Tilbake

 

Hytter:

Hornsjø Høyfjellshotell

Djupslia

Vetåbu

Jammerdalsbu

Gråhøgdbu

Eldåbu

Rondvassbu

Dørålseter

Grimsdalshytta

Hjerkinn jernbane

I dag er det 27 Juni og snøen har forsvunnet i store deler av Rondane.

Til uken er det spådd fint vær, og det er på tide å dra til fjells!

Det er veldig tidlig, men det kan være OK å se fjellet så tidlig på sommeren.

Planer om å gå fra Sjusjøen til Hjerkinn sommeren 2008.

Det er en ganske lang tur på ca. 206km. Dette er et område jeg ikke har gått i før.

Bør bruke fra 8 til 12 dager på turen. Jeg ser på kartet at det er noen tunge men flotte strekk å gå. Dette kan bli en fin tur.

Tider og Avstand

Dag 1 : Sjusjøen-Hornsjø 4,5t 18km

Dag 2 : Hornsjø-Djupslia 6t 23km.

Dag 3 : Djupslia-Vetåbu 4t 18km.

Dag 4 : Vetåbu- Jammerdalsbu 7t 24km.

Dag 5 : Jammerdalsbu-Gråhøgdbu 5t 20km.

Dag 6 : Gråhøgdbu-Eldåbu 5t 20km.

Dag 7 : Eldåbu-Rondvassbu 8t 29km.

Dag 8 : Rondvassbu-Dørålseter 4-5t 19km.

Dag 9 : Dørålseter-Grimsdalshytta 6t 19km.

Dag 10: Grimsdalshytta-Hjerkinn jernbane 5t 16km

Bilder fra Rondane

Kart fra Sjusjøen til Hjerkinn, Fra Storåsen

Været i Rondane

Antall km i parentes på DISTANSE er DNT sin distanse. Den første distanse er den jeg har tegnet inn på Garmin kartet.

 

Rutebeskrivelse fra SJUSJØEN til HORNSJØ

GÅTID / DISTANSE 4,5 TIMER / 14,5 KM.(18km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 180 M OPP / ca. 180 M NED

KARTBLAD Turkart Øyer-Lillehammer

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ????

Starthøyde ca. 900 moh. - Slutthøyde ca. 860 moh.

Starter på en vei som går vest for Storåsen. Går syd for vannet Store Lunken. Følger veien og går over Lunkefjell. Tar av fra veien mot høyre etter Lunkefjell.

En vil så krysse Birkebeinerløypa. En vil passere Høgfjellet på venstre hånd. Ta til høyre ved stiskille og gå til høyre for Skjerketjerna. En passerer en vei ved Løvisåsen.

En kommer inn på en vei ved Indre Nyseterhøgda og passerer øst for Reinsvatnet. Her er det en del bebyggelse. En passerer elva Reina over bru. Slepa går nå litt mot øst før den tar av fra veien mot nord. En vil få Kriksfjellet på venstre hånd. Slepa går nå litt mot øst før en kommer inn på vei. Denne følges mot øst til en kommer til Hornsjø.

 

Rutebeskrivelse fra HORNSJØ til DJUPSLIA

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 19,6 KM.(23km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 240 M OPP / ca. 160 M NED

KARTBLAD Turkart Øyer-Lillehammer

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca. 860 moh. - Slutthøyde ca. 940 moh.

Slepa starter fra veien og går nord/vest mot vannet Koltjønnet og passerer det på nordsiden. Når en har fjellet Snauskalle på venstre hånd kommer en til to stiskiller.

En fortsetter rett frem, og slepa går litt mer mot nordvest. Det har vært et ganske flatt terreng hit,

og det fortseter frem til Gåssjøen som passeres på høyre hånd.

En kommer inn på en vei . Følg denne til høyre. En kommer til en ny vei, og går nå til høyre noen hundre meter. Så går slepa av veien mot venstre. En har Gullbringen på høyre hånd.

Slepa går nå mer mot nord og en går på østsiden av vannet Brettdalsvannet. Her må en også passere noen bekker. Etter Brettdalsvannet kommer en til noe bebyggelse og en har også noen stiskiller. Her er det lett å komme feil.

Slepa går nå mot nord/øst.

En følger nå slepa mot Akksjøen som passeres på venstre hånd. Her går slepa mot nord og en passerer så Djupen på venstre hånd, og Djupslia ligger på andre siden av vannet. Etter vannet følger en grusveien mot høyre. En følger denne et stykke før en grusveie går ned til høyre ned mot vannet og hytta.

 

Rutebeskrivelse fra DJUPSLIA til VETÅBUA

GÅTID / DISTANSE 4 TIMER / 14,4 KM.(18km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 240 M OPP / ca. 260 M NED

KARTBLAD Turkart Øyer-Lillehammer

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca. 940 moh. - Slutthøyde ca. 920 moh.

Fra turistforeningshytta starter en umiddelbart på 150 høydemeter stigning til toppen av Åstkyrkja (1061 m). Fjellet har sitt navn etter en stor, karakteristisk stein - som ses på lang avstand.

Fra toppen ser en vidt ut over Øyerfjellet, og på en klar dag dukker Rondane opp i nordvest.

På vei slakt utfor videre nordover har en et fint skue ut over Goppollvatnet, før en dukker inn i bjørkeskogen et par kilometer innover mot setra Tauteren.

Her befinner man seg igjen i åpent lende, og hele veien videre gjennom Goppollfjellet går stien oppe på 1000-1100 meters høyde.

I hellinga nedover mot Bjørgesetra er Rondane kommet litt nærmere, men først og fremst domineres synet av myr- og skogstrekningene rundt elvene Tromsa og Vetåa.

Bjørgesetra er den innerste i den åtte kilometer lange setergrenda Goppollen. På det meste hadde tjuefem garder krøtter her i grenda, men i dag er det drift bare på 2-3 setrer. I 1930-åra gjorde turismen sitt inntog, og fire av setrene ble bygd ut som pensjonat.

På Bjørgesetra hadde LOT selvbetjeningskvarter mellom 1983 og 1992.

Stien går nå på gode klopper over de åpne Goppollmyrene - kommer en her i august, er det kanskje molte å finne - før en krysser Tromsa og vandrer i bjørkeskog de siste to kilometrene mot Vetåa og Vetåbua

 

Rutebeskrivelse fra VETÅBUA til JAMMERDALSBU

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 20,6 KM.(24km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 320 M OPP / ca. 100 M NED

KARTBLAD Turkart Ringebu

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca. 920moh. - Slutthøyde ca. 1140 moh.

Etter å ha passert Vetåa på bilbru går stien i bjørkeskog noe vest for veien mot fremre og indre Trolldalen. På strekningen passeres flere dyregraver.

Snart er en igjen over tregrensa, og en kommer inn på vei den siste kilometeren mot Saubua, ei gammel gjeterhytte. Nord for Saubua ligger det store myrområdet Breijordet, med Store Kvia (1350 m ) ragende over.

Vi skal videre nordvestover, forbi Svæltjønnet og opp til høyde 1170. (Stien er feilaktig tegnet inn noe lengre øst på turkart Ringebu.)

Fra toppen fint utsyn, bl.a. mot Jotunheimen i vest.

Nede på 1000 m krysses Breia. (Snaut fem km nordøstover herfra hadde DNT tidligere selvbetjeningshytta Breitjønnbu, men pga. villreintrekk ble hytta flyttet og stien lagt lengre vest.) Fra Breia stiger stien slakt til skaret som ligger vest for Jammerdalshøgda.

En halv kilometer nede i nordskråningen ligger Jammerdalsbu, DNT OOs selvbetjente hytte.

 

Rutebeskrivelse fra JAMMERDALSBU til GRÅHØGDBU

GÅTID / DISTANSE 5 TIMER / 16,6 KM.(20km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 260 M OPP / ca. 260 M NED

KARTBLAD Turkart Ringebu

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca. 1140 moh. - Slutthøyde ca. 1140 moh.

Starter med å gå nord/vest på vestsiden av Jammerdalshøgda og slakt ned mot Friisvegen som krysses etter ca.1,4km. Ca. 800m etter veien er det stidele.

En holder her til venstre og en vil ha Brentfjellet på høyre hånd.

En har så vidt kontakt med Vesle Remma. Remma passeres på bru. En krysser en kjerrevei og på ny bru over Hiriåa. Slepa snur litt mot nord etter Hiriåa.

Slepa går vidre over myr og viepartier og oppover mot Stulshøgdin. Herfra er det flott utsikt mot Muen og Rondane.

Ned mot Dørmyrin, tørre partier, klopp over bekk. Mellom Midtgråhøgda og Veslegråhøgda, i myrkanten til Gråhødbu.

 

Rutebeskrivelse fra RS08 : GRÅHØGDBU til ELDÅBU

GÅTID / DISTANSE 5 TIMER / 18,4 KM.(20km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 350 M OPP / ca. 500 M NED

KARTBLAD Rondane Sør

DNTs RUTENR. 976

MERKING VARDET / RØDE T'ER / STEDVIS DÅRLIG

Starthøyde ca. 1150 moh. - Slutthøyde ca. 1005 moh.

Fra Gråhøgbu går det slakt oppover. Slepa svinger så vestover og går på sydsiden av Muen. Det går en slepe til høyre som går opp til Muen på 1240moh.

En fin avstikker hvis det er fint vær.

Slepa går nå vestover til en kommer til riksvei 27. En kommer ned til en rasteplass ved veien. Her begynner grusveien som går bort til Ramshytta.

Fra hytta går det ganske bratt oppover ca. 200 høydemeter. Her har en Ramstindan 1260moh på venstre hånd.

En følger nå skaret mellom Store Ramshøgda (1463moh) i nord og Ramstindane i syd. Med 1270 moh er dette skaret turens høyeste punkt.

Herfra er det en kort avstikker fra skaret nordover til Store Ramshøgda (En drøy halv time til sammen). Dette er den høyeste toppen langs denne ruta.

En har også fin utsikt bakover mot Muen og den karakteristiske sukkertoppen.

En fortsetter mot nordvest og slepe går nå ca. 150 meter ned mot Svabubekken. Stedvis er slepa her utydelig og nesten gjengrodd.

En må også passere et par bekker til, og en vil ha en jakthytta på venstre side av slepa.

Etter å ha passert Rundhøa på venstre hånd kommer en til stidele der slepa går til venstre og slepa går så videre vestover.

En går mellom Rundhøa og Gråhøa.

En vil passere noen bekker og går så ned fra bandet . En går langs bekken som renner ned Vesledalsmyrin noen hundre meter.

På nordsiden av Mikkelsmyrin og ned på ruta Eldåseter - Bjørnhollia. Her står en varde som markerer grensen for Rondane nasjonalpark.

Ca 100 m sørover stien, så skarpt mot V forbi en privat hytte og til Eldåbu.

 

Rutebeskrivelse fra RS07 : ELDÅBU til RONDVASSBU

GÅTID / DISTANSE 6-7 TIMER / 23,7KM.(29km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca 470 OPP / ca. 260 NED

KARTBLAD Rondane SØr

DNTs RUTENR. 1015 (ENDRET I 1996)

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1005 moh. - Slutthøyde ca. 1180 moh.

Stien mellom Eldåbu og Rondvassbu gikk før gjennom Steinbudalen ved Vulufjellet. DNT vedtok imidlertid å legge denne ruten ned, dvs. skilting og merking er fjernet, men stien vil jo bestå ennå en stund.

Grunnen for denne nedleggelsen er at området rundt Steinbudalen er et meget viktig beiteområdet for den sårbare villreinen.

I stedet ble det merket og opparbeidet en ny sti til sesongen 1996. Mens den gamle stien gikk temmelig

tvers over fjellet går den nye stien i en bue lenger vest. For fotturistene er likevel ikke dette noe stort tap, den nye stien er vel så flott og spennende som den gamle selv om man ikke lenger går like langt unna sivilisasjonen.

Fra Eldåbu går stien et lite stykke nordvestover før stien krysser Eldåe omtrent ved nasjonalparkgrensa. Stien fortsetter østover på sydsiden av Søndre Eldåkampen (1324 moh) og etterhvert over elva Glugga. Stien passerer Veslehøa (1127 moh) på nordsiden, Søndre Geitberget (1202 moh) på sydsiden og nordre Geitberget (1178 moh) på nordsiden før den fortsetter i noenlunde jevn høyde vest til nordvestover i fjellsida.

Hele tiden mens man går har man en flott utsikt, mot Vulufjellet i nord, mot Tjørnseterfjellet på andre siden av Frydalen i syd.

Langt i øst kan man se Gaustdal Vestfjell og Nordøstjotunheimen hvis været er klart.

Mellom Søndre og Nordre Geitberget går det forresten en sti til venstre på skrå ned fjellsida mot Kvamsnysætrin og videre til Rondablikk eller Mysuseter.

Videre passeres elvene Bruåa og Jøråa, sistnevnte rett ovenfor det flotte fossefallet. Like etter passering av Jøråa går det sti ned på vestsiden av elva til fossen.

Det er en avstikker som absolutt kan anbefales.

Stien fortsetter i overkant av fjellskrenten som heter Bupallan på kartet og svinger nordover. I det man svinger nordover blir mer og mer av Rondane synlig,

med bl.a. Smiubelgen sentralt. Ved Nedre Tverrglitra må man et stykke ned i elvedalen for å krysse elva før man må opp en tilsvarende stigning på andre siden.

Fra Nedre Tverråglitra er det ca. 3 km nordover til punktet hvor Glitra og øvre Tverrglitra møtes. Her krysses elva og man kommer snart innpå stien mellom

Rondablikk og Rondvassbu (RS06a). Stien fortsetter nordover over Flatfjellet til man kommer innpå grusveien mellom Spranget og Rondvassbu (RS06b).

De siste 2-3 km følges veien.

 

Rutebeskrivelse fra RS02 : RONDVASSBU til DØRÅLSETER

GÅTID / DISTANSE 4-5 TIMER / 15,1 KM.(19km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 560 M OPP / ca. 650 M NED

KARTBLAD Rondane Nord

DNTs RUTENR. 1004

MERKING VARDER / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1170 moh. - Slutthøyde ca.1050 moh.

Fra Rondvassbu følges grusveien noen hundre meter sydover til enden av Rondevatnet. Her krysses Store Ula på bro. Like etterpå kommer man til et veiskille.

Stien til venstre går vestover mot Peer Gynt hytta (RS04). Stien mot Dørålseter forstetter nordover på klopp / steiner over Kaldbekken før det stiger jevnt og trutt oppover mot Rondehalsen.

Omlag 4 km (en drøy time) fra Rondvassbu kommer man til et skiltet stidele. Her fortsetter stien til venstre oppover mot Veslesmeden (2015 moh), mens stien mot Dørålseter fortsetter rett frem eller en aning mot høyre. Snart nås det høyest punktet på turen, på omlag 1640 moh. Her har man også det utsiktsmessige høydepunktet.

Man ser rett ned i det smale, litt dystre Rondevatnet nesten 500 meter nedenfor, man ser bort på den sorte vestveggen på Svartnuten.

Er været klart har man en førsteklasses utsikt østover mot Rondeslottet (2178 moh) og Storronden (2138) moh.

Mot nord ser man ned i Rondvassdalen, hvor stien slynger seg som en tynn stripe mellom små tjern. Litt lenger bakenfor reiser den kjegleformede Digerronden (2015 moh) seg mot himmelen.

Fra det høyeste punktet begynner en nedstigning som er en god del brattere enn oppstigningen fra Rondvassbu.

Først på steinheller før man etter hvert krysser en bekk. Når man har krysset denne bekken fortsetter stien bratt nedover en grusrygg mot dalbunnen.

Vel nede i dalen kommer stien fra Rondevatnets nordende innpå. Om sommeren er det mulig å få skyss med båt over vannet. Ved å forespørre på Rondvassbu kan det også hende at det er mulig å få kjørt bagasjen til nordenden slik at man slipper å bære eventuelle tunge sekker over Rondehalsen.

Rondvassdalen følges nordover i lettgått terreng. Like før Bergedalstjernene (fine teltplasser i nærheten av Bergedalstjerna) er det stidele.

Stien mot Bjørnhollia om Langglupdalen tar av til høyre, mens stien mot Dørålseter fortsetter forbi de to Bergedalstjernene på vestsiden.

Stien fra Bjørnhollia til Dørålseter (RS03) kommer snart innpå fra høyre. Ned Bergsetdalen er stien bred og lettgått og man bruker ikke lange tiden før man er nede ved Atna.

Sydbredden følges et stykke før den krysses på bro, og omlag 1 km senere er man fremme ved Dørålseter.

Tips. Når man nærmer seg Atna fra syd, kan man ta av fra stien og gå østover over Bergedalsbekken og bort til istidsfenomenet Skranglehaugan.

Her ligger en lang rekke dødisgroper*), som nesten kan minne om et nedslagsfelt for kraftige granater. I tillegg er her moreneterasser og breelvdeltaer, slik at dette området nærmest er som et friluftsmuseum over breenes arbeide under siste istid.

 

Rutebeskrivelse fra RS20 : DØRÅLSETER til GRIMSDALSHYTTA

GÅTID DISTANSE 6 TIMER / 15,4 KM.(19km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 775 M OPP / ca. 850 M NED

KARTBLAD Rondane Nord

DNTs RUTENR. 1005

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1050 moh. - Slutthøyde ca. 980 moh.

Fra Dørålseter går stien opp fjellsida nord for hytta i retning Dørålsglupen, en meget spesiell kløft som skærer seg bratt og dypt ned i Stygghøin.

Dørålsglupen ble dannet i forbindelse med siste istid da stor vannmasser ble presset nordover og skapte så stor erosjon at denne v-formede kløften ble gravet ut.

Stien gjennom her er enkel og fin det steile landskapet tatt i betraktning. Vel gjennom Dørålsglupen følges bekken nedover mot Haverdalsåi. Nede ved elva gjør stien en bue østover før elva krysses på bru. Her nede i Haverdalen går stien gjennom bjørkeskog.

Kort tid etter at man krysset elva kommer man til et stikryss. Til venstre fører stien mot Haverdalssetra (RS23a) mens stien videre mot Grimsdalshytta fortsetter rett frem. (det går også en ikke merket sti til høyre ned til Grimsdalen.)

Det neste stykket går det jevnt oppover, først i skogen, senere over tregrensa opp til et flatere parti på nesten 1300 moh.

Etter hvert før man et flott utsyn ned mot Grimsdalen hvor det bl.a. tidligere var gruvedrift, mens Stygghøin forsvinner av syne bak en.

Stien fortsetter slakt nedover nordsiden på Gravhøi, flere bekker krysses og man kommer etterhvert ned i bjørkeskogen igjen. Nede ved elva er imidlertid lanskapet mer åpent igjen. Rett før elva Grimsi krysses på bro møter man stien fra Høvringen (RS22). Et kort stykke opp på andre siden kommer man inn på bilveien som følges den siste bakken opp til Grimsdalshytta.

 

Rutebeskrivelse fra RS25 : GRIMSDALSHYTTA til HJERKINN Jernbanestasjon

GÅTID / DISTANSE 5 TIMER / 13,7 KM.(16km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620 M OPP / ca. 580 M NED

KARTBLAD Rondane Nord

DNTs RUTENR. 1013

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 980 moh. - Slutthøyde ca. 1020 moh.

Fra Grimsdalshytta går stien nordover opp i lia bak hytta. Stien deler seg for øvrig like ved hytta. Stien til venstre går nordvestover mot Vålåsjø / Furuhaugli (RS27) / Fokstua (RS28) mens stien til høyre fortsetter nordover i den nokså bratte fjellsiden vest for Tverråi.

Etter snaut to km går det bratt ned i elvegjelet til Tverråi hvor elva / bekken krysses før man tar fatt på stigningen opp mot Steinbuhøi (1354 moh).

I starten er det bratt men etter hvert blir det slakere.

Til venstre for seg har man Gråhøi (1663 moh) (Gråhøi er et vanlig navn og denne må ikke forveksles med den 1751 meter høye Gråhøi litt lenger sydvest i Rondane).

Dersom man vil ha litt mer utsikt enn det turen ellers byr på er det ikke mer enn en drøy time ekstra å legge turen oppom Gråhøi hvor man har en førsteklasses utsikt mot Dovrefjell i nord og Rondanes stortopper i syd.

Vær obs på at stien nå går lenger øst enn det som er tegnet inn på mange kart, dette for at det nyopprettede naturreservatet vest for Mehøi (1425 moh) skulle få være mest mulig i fred.

Gautåi krysses sydvest for naturreservatet før elva følges nordover på vestsiden.

Mens man går har man Snøhetta (2286 moh) og andre 2000 meters topper i Dovrefjell foran seg.

Snart kommer man innpå en annen sti, Gautstigen.

Vår vei fortsetter sammen med Gautstigen nedover på ryggen langs Gautåi. Først kommer man til Hageseter.

Skal man videre til Hjerkinn krysses Folla på bro like ved Hageseter. På andre siden av elva går det en sti som tar av fra veien til høyre (man kan også følge veien hvis man foretrekker det) og skrår slakt oppover mot E6. E6 krysses før stien fortsetter opp i bjørkeskogen på andre siden.

Stien følger jernbanen et stykke under denne nesten helt til togstasjonen og kommer ut på stasjonsveien et lite stykke nedenfor Hjerkinn stasjon.

 

Tilbake til hovedside