Planer for fjelltur 2009, Hjerkinn til Sognefjellhytta


Hovedside

Blomster

 

Ruter:

Hjerkinn til Snøheim 14.6 km 3 - 3,5t

Snøheim til Reinheim 7 km 1,5 - 2t

Reinheim til Åmotsdalshytta 11 km 3t

Åmotsdalshytta til Grøvudalsh 25.0 km 8t

Grøvudalsh til Aursjøhytt 26 km 6t

Aursjøhytt til Bjorli 32,8 km 11 - 12t

Bjorli til bommen ved Sjugurgarden

( På riksveien, kjør bil, ta taxi)

Sjugurgarden til Brøste 9km 2t

Brøste til Pyttbua 17 km 6-7t

Pyttbua til Reindalseter 19 km 4t

Reindalseter til Danskehytta 13 km 6t

Danskehytta til Grotli Hotel 14 km 4 - 5t

Grotli Hotel til Skridulaup 22 km 7t

Skridulaup til Slæom 21 km 8 - 9t

Slæom til Sota Sæter 15km 4t

Sota Sæter til Nørdstedalseter 29 km 8t

Nørdstedalseter til Sognefjellhytta 24 km 9t

Hytter:

Kart fra Hjerkinn til Sognefjellshytta

GPS kart for hele turen. Må ha Garminkart og MapSource

Tur fra:

Hjerkinn , Snøheim , Reinheim , Åmotsdalshytta , Grøvudalshytta , Aursjøhytta , Bjorli , Tunga , Pyttbua , Reindalseter , Danskehytta , Grotli , Skridulaup , Slæom , Sota Sæter , Nørdstedalseter og Sognefjellshytta.

Dette er en tur over Dovrefjell , Tafjordfjella , Skridulaup og Breheimen.

Første dag kan en gå fra Hjerkinn til Åmotdalshytta.

Så kan en gå fra hytte til hytte resten av turen. 13 dager.

Det er nok en del stein å gå i, så en bør ha med telt hvis en ikke rekker hytte til hytte på en dag.

Det er ca. 10 mil mellom Hjerkinn og Bjorli. Her går det buss så en kan avslutte turen. Det samme ved Grotli.

En kan også starte fra Bjorli eller Grotli.

Jeg har laget alle rutene på GPs kartene på PCen og sjekket rutene med papirkartene.

Har også sjekket rutene på papirkartene med beskrivelsen av de forkjellige rutene til DNT.

Har også sjekket snøtilstanden på rutene mine. Kan se at det er litt for mye snø enda.

Jeg må nok vente til litt ut i Juli før jeg drar.

Har også byttet GPS. Fra Garmin Vista C til Garmin Vista HCx. Det var en stor forbedring. Før fikk jeg ingen satelitt inne i huset. Nå får jeg 6-7 stk.

Jeg mister heller ikke forbindelsen i tett skog og kratt som jeg gjorde før. Har satt inn en minnebrikke på 4Gb.


Rutebeskrivelse fra HJERKINN til SNØHEIM

GÅTID / DISTANSE 3-3,5 TIMER / 14,6 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 475 M OPP / ca. 0 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN

DNTs RUTENR.

MERKING GRUSVEI

Starthøyde 1000 moh. - Slutthøyde ca. 1475 moh.

Grei grusveg helt frem. Det er ikke lov å kjøre bil her.

En må bruke matebuss eller gå.

En bør også følge med om det er Moskus i vegen. Hold avstand til dem.

Nasjonalparken begynner ca. 1 km fra Snøheim.

D03 : Rutebeskrivelse fra Snøheimveien via Snøheim til Reinheim

GÅTID / DISTANSE 1,5 - 2 TIMER / 5,6 KM (7km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 80 M OPP / ca. 210 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. 1093

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 1475 moh. - Slutthøyde ca. 1340 moh.

Dette er kanskje den korteste og letteste etappen i hele området?

Turen er lettgått og det er knapt noen stigning i det hele tatt. Turen går imidlertid høyt og det er vekselvis steinur og

svært karrig vegetasjon store deler av turen.

Stien passerer på høyre side av Stridåtjernet før den går over et flatere parti hvor stien mot Åmotdalshytta tar av til venstre. Rett før nedstigningen til Reinheim passerer den på venstre side av Fisketjernet (1506 moh).

Herfra er det ca. 200 høydemetre ned til Stropla som krysses på sommerbro. Reinheim ligger rett på andre siden.

Hvis været er klart har man et strålende utsyn mot Snøhettamassivet (2286 moh).

I starten ser man også fint mot Svånåtindmassivet (2206 moh) og Skredahøin (2004 moh).

D05 : Rutebeskrivelse fra Reinheim via Leirpullskardet til Åmotdalshytta

GÅTID / DISTANSE 3 TIMER / 9,2 KM (11km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 250 M OPP / ca. 285 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. dov5v

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1340 moh. - Slutthøyde ca. 1305 moh.

Oppstigningen til Leirpullskardet fra vest (bildet) er den bratteste delen av turen mellom Reinheim og Åmotdalshytta.

Fra Reinheim følger stien elva og dalføret vestover (Det går mindre, ikke merket sti fra Reinheim opp dalføret nordvestover fra Reinheim.

Denne kan man egentlig ikke forveksle med stien til Åmotdalshytta, men det skader ikke å være oppmerksom på det.).

Stien er lettgått og stiger slakt innover dalen.

Ca. 2 km vest for Reinheim, ovenfor Leirpullan går det sti sydvestover opp Larsurdi som kommer inn på stien mellom Snøheim og Åmotdalshytta (D05b). (Dette kan være et alternativ dersom man bor på Reinheim og går en dagstur.

Da kan man gå opp Larsurdi og komme tilbake via Leirpullskardet.)

Stien begynner etterhvert å stige bratt opp mot et markant skard, Leirpullskardet. På andre siden av skardet er det nokså

bratt et lite parti hvor det kan være lurt å ta det forsiktig, spesielt med tunge sekker på ryggen,

men det er ikke vanskelig på noen som helst måte.

Fjellsiden følges så på venstre side utover og stien svinger mer og mer mot sydvest.

Omlag 1 km ovenfor Åmotdalshytta møtes vår sti, stien fra Snøheim og stien fra Snøhetta.

Herfra og frem har man også øyekontakt med hytta.

D08 : Rutebeskrivelse fra Åmotdalshytta til Grøvudalshytta

GÅTID / DISTANSE 7,5-8,5 TIMER / 25 KM (33km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS /LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 300 M OPP / ca. 765 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. Dov17

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1305 moh. - Slutthøyde ca. 840 moh.

Det er merkbar forskjell på å gå denne turen fra Åmotdalshytta i forhold til å gå fra Grøvudalshytta. Går man fra Grøvudalshytta må man overvinne ca. 450 høydemetre mer enn dersom man går fra Åmotdalshytta, noe som kan utgjøre litt forskjell i tid.

Fra Åmotdalshytta går stien sydvestover langs Åmotsvatnet. Ved enden av vannet deler stien seg. Til venstre går ruter mot Snøheim via Storstyggsvånådalen (D20) og mot Skamsdalssetra (D09). Stien mot Grøvudalshytta fortsetter i slak stigning forbi foten av Midtkollen (1470 moh) og på høyre side av Drugstjørnin. Når man har passert Drugstjørnin er det på ny et stidele.

Vår sti fortsetter rett frem på høyre side av det neste tjernet mens stien til venstre kommer inn på rute D10,

som går mellom Skamsdalssetra og Grøvudalsshytta, ca. 3 km lenger fremme.

Ved Veslholbekken omlag 3 km fra siste stidele kommer stien inn på ruta fra Skamsdalssetra (D10).

Stien runder nordover inn i dalen mellom Grøvudalstinden (1844 moh) og Salhøe (1853 moh) hvor man tidvis må forsere nokså grov steinur forbi de tre Salhøtjerna.

Midtveis langs nordre Salhøtjern forlater stien vannet og tar over et lite høydedrag før det bærer bratt ned i Storgrøvudalsbotnen.

Videre ned den frodige Grøvudalen som står i sterk kontrast til det steinete og karrige landskapet man akkurat har beveget seg ut av.

Stien følger elva på høyre side til man er et par kilometer fra Grøvudalshytta. Her krysses denne på hengebro.

Flatt det siste stykket bort til hytta.

D35 : Rutebeskrivelse fra Grøvudalshytta til Aursjøhytta

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 21,4 KM (26km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 680 M OPP / ca. 680 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. Dov24

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 855 moh. - Slutthøyde ca. 860 moh.

Indre Tverråa følges på sydsiden hele veien opp fjellsiden. Det er en bra stigning på ca.400 høydemeter.

Etter en stund kommer slepa fra Raubergshytta inn fra høyre. Det stiger nå slakt oppover før en kommer til slepas høyeste punkt på ca. 1380meters høyde.

Så går det slakt nedover Åskjerygging før en må passere bekken fra Svarthammartjønna.

En vil så passere Svarthammartjønna på venstre hånd. Slepa vil gå sydvest for den ruvende Nørdere Svarthammaren-1798 moh.

Slepa vil nå gå i ganske flatt terreng en stund Stien vil så svinge litt vestover og passere Rauhøtjønn på høyre hånd. Senere syd for Raudhøa (1517moh).

En vil så komme til stidele hvor stien mellom Aursjøhytta og Raubergshytta tar mot nord.

Det vil nå gå nedover før en vil passere Krøsvatnet på sydsiden. En vil s passere over veien mot Sunndalen.

Slepa vil så gå vestover før den går sydover og ned til veien som følges frem til Aursjøhytta.

Hytta ligger nordvest for Aursjøen.

D34 : Rutebeskrivelse fra AURSJØHYTTA til Bjorli

GÅTID / DISTANSE 12 TIMER / ca. 34,1 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620 M OPP / ca. 920 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. ?

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 860 moh. - Slutthøyde ca. 560 moh.

Fra Aursjøhytta på vei til andre enden av demningen og herfra på sti vestover på vekslende side av veien.

Etter rundt 2,5 timers gange krysser man Løypåa før det går slakt oppover over et høydedrag.

Fra dette høydedraget går det nedover Botnaskaret, forbi Botnasetra til stidele. Sti mot Bjorli (D32) tar til venstre, mens stien mot Finnset fortsetter bratt ned mot Elverhøy i Eikesdalen. På veien ned krysser man bilveien mellom Eikesdalen og Sunndalen flere ganger.

En tar av på en anleggsvei ved Løpåvollen. Denne går til venstre fra slepa. Når denne veien svinger vestover og slutter, kommer en inn på slepa til Bjorli igjen.

Veien tar av fra slepa når en har gått ca.12,3km fra Aursjøhytta. Veien er på ca. 2,6km før en kommer inn på slepa igjen.

(En kan også følge veien fra demningen ved Aursjøhytta opp til der veien går til høyre ned mot Finnset. Her heter det Løypåvolle. Ca. 12,4km. fra Aursjøhytta. Her går det en annleggsvei opp til venstre. Denne følges ca. 2,6km før en kommer inn på stien til Bjorli.)

En vil nå fortsette på venstre hånd langs elva og langs Litlevatnet og Gravdalsvatnet som ligger inneklemt mellom bratte fjellsider.

Fjellet går ca. 400m opp på hver side av elva og vannene. I enden av Gravdalsvannet har en Grovåkampen på 1642moh på høyre hånd og Røyrhøa på 1650moh. på venstre hånd.

Så går det bratt oppover fra vannet på 958moh til slepas høyeste punkt. Ca. 1300moh. Så går det nedover mot Bøvervatn som passeres på venstre hånd. Så langs Bøvre og ned til Bjorli.

Denne strekningen kan jeg ikke se er beskrevet av turistforeningen. Det kan være at en må gå 15km ved siden av grusvei før en kommer inn på slepa til Bjorli. Men Gravdalen er virkelig en naturperle som jeg kan anbefale.

D34 : Rutebeskrivelse fra Brøste til Pyttbua

GÅTID / DISTANSE 6-7 TIMER / ca. 17 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 400M OPP / ca.0 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella

DNTs RUTENR. ?

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 700 moh. - Slutthøyde ca. 1160 moh.

Hvis utgangspungtet er Bjorli, bør en kjøre bil fra Bjorli til Sjugurgarden i Nedre Brøste til bommen der.

En starter ved Sjugurgarden. En går nå langs veien på vestsiden av Ulvåa til en kommer til Tunga.

Her slutter veien. Det er ca. 8,3km igjen. Herfra er det ca. 3t å gå til Pyttbua.

Nå har en et valg. En kan gå langs elva i Puttbudalen eller gå over Tungesnyta på 1272moh.

Hvis en følger Puttbudalen går en nord for elva Puttåa helt frem til Pyttbua.

Fra Gammleputtbua og opp til Pyttbua er det en slakk stigning på ca. 200m.

SUN50 : Rutebeskrivelse fra Pyttbua til Reindalseter

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / ca.14,9 KM (19km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS/ VANSKELI

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 350M OPP / ca. 800 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella

DNTs RUTENR. SUN50

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1160 moh. - Slutthøyde ca. 710 moh.

Opp i Nørdre Botnen mellom Putteggenden og Høgtunga, langs vannet og bratt opp til liten bre, Pyttskavlen.

Denne varierer fra år til år, bratt, vanskelig å passere når hard og glatt. Passeres best i nord. Så over snøfonn.

Opp til 1500 moh. Fra skaret bratt ned til bunn, Isholvatnene.

Mellom de to vannene og utover noen skjerver (av skarv, nakent fjell) i Pytteggas nordvestskråning.

Helårsbru over elva nordøst for vann 1142. Sommerbru over de to elvene lenger ned i øvre Reindalen.

D34 : Rutebeskrivelse fra Reindalseter til Danskehytta

GÅTID / DISTANSE 9 TIMER / ca. 11,3 KM (13km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 920 M OPP / ca. 180 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella

DNTs RUTENR.

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 710 moh. - Slutthøyde ca. 1460 moh.

Opp Daurmålshaugene og forbi den 2000 år gamle falne furukjempa Storgadden.

Elva fra vannet krysses på helårsbru nede ved hytta.

Ved lite snø, en del ur, særlig i N. Så mot N. V for Daurmålsvatn, steinfylling og kjetting til støtte over svaberg.

Her mot øst, mot Landversbreen (ikke inntegnet på kart). Lett brekrysning Stien fra Veltedalshytta kommer inn fra venstre.

Mot nord til demning av heimste Viksvatnet som krysses. Jevn stigning, parallelt med kraftlinje, mot Nibbas nordlige utløper.

Hytta ligger på en høyde over vannet.

D34 : Rutebeskrivelse fra Danskehytta til Grotli

GÅTID / DISTANSE 5 TIMER / ca. 16,6 KM (14km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT / MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 80 M OPP / ca. 620 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella

DNTs RUTENR. Sun33

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 1460 moh. - Slutthøyde ca. 920 moh.

Vestover langs fremste Vikvatnet til enden av vannet. Fortsatt nedover og østenfor Kjerringtjønne. Så bratt ned mot Grotli hotell.

B01: Rutebeskrivelse fra GROTLI - POLLFOSS TH. (SOTA SÆTER)

GÅTID / DISTANSE 5-6 TIMER / 18-19 KM (7-8 TIMER / 33-34 KM)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS (MIDDELS / VANSKELIG)

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca.730 M OPP / ca. 800 M NED

KARTBLAD I M711 SERIEN 1319 III / 1418 I /1518 IV

DNTs RUTENR. (846)

MERKING DELVIS VARDET / DELVIS UMERKET

Starthøyde ca. 900 moh. - Slutthøyde ca. 600 moh. (750 moh)

Fra Grotli Hotell (Til Grotli er det bussforbindelse fra både Stryn og Oslo.) følges den gamle strynefjellsvegen en drøy km. sydover før stien tar av mot bro over Måråe (til venstre / østover).

Stien fortsetter i slak stigning mot sydøst opp til Huguvardtjønne. Noen km mot sydvest har man den bredekte Skridulaupen (1962 moh).

Rett før man kommer til Huguvardtjønne deler stien seg. Til høyre går stien over fjellet til Rauddalsvatnet og Skridulaupbu (B02) mens stien mot Pollfoss turisthytte og Sota Sæter fortsetter sydøstover litt til venstre og langs østbredden av Huguvardtjønnet

(sti mot Nysætri tar av mot øst rett nord for vannet.) og senere langs nordbredden av Glittervatnet.

Ved østenden av Glittervatnet fortsetter man østover på nordsiden av Glitra ned til Bottsætri og videre langs stølsvei ned til Pollfoss turisthytte dersom man skal dit.

Skal man i retning Sota Sæter krysses Glitra ved utløpsoset før man fortsetter sydøstover ned mot tregrensen og senere sydover ned til Framrusti.

Fra Framrusti følges kjerrevei over Bråtååsen til Mork før bilveien følges de siste 14-15 km inn til Sota Sæter.

D34 : Rutebeskrivelse fra Grotli til Skridulaupbu

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / ca. 18,7 KM (22km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 920 M OPP / ca. 900 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella / Skridulaupen

DNTs RUTENR. Bre28

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde ca. 920 moh. - Slutthøyde ca. 720 moh.

Går vestover fra riksvei 15 og inn på vei 258. (Den gamle Strynefjellsvegen ) Denne følges til Morodalslæget hvor en tar mot venstre og over elva som renner ut i Grotlivatnet.

Så går det jevnt oppover til stidele føre Huguvardtjernet. Her går stien mot Pollfoss t/ Sota Sæter (B01) og Nysætri til venstre.

Slepa videre går til høyre for Huguvardtjernet. Vannet 1477 passeres på venstre side. Rett etter vannet 1620 kommer en til det høyeste punktet på 1640moh.

Så går det nedover og bratt ned mot Rauddalsvannet. Slepa går vestover langs vannet.

Etter noen km går stien noe opp i sida hvor Vestre- og Austre Sandåe fra Sandåbreen krysses på bru og videre ned til vannet igjen og nok noen km gjennom skogen til enden av vannet hvor Skridulaupbu ligger.

B04: Rutebeskrivelse fra SKRIDULAUPBU til SLÆOM

GÅTID / DISTANSE 8-9 TIMER / 17,3 KM (21km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS, Krevende i dårlig vær, Kan være problem i tåke.

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 950 M OPP / ca. 750 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella / Skridulaupen

DNTs RUTENR. ?

MERKING VARDET / RØDE T'ER /VEI

Starthøyde ca. 920 moh. - Slutthøyde ca. 1120 moh.

Fra Skridulaupbu går stien vestover opp til Nedre Leirvatnet og forbi dette på nordsiden. Rundt 1 km vest for Nedre Leirvatnet forlates den gamle ferdselsveien mellom Stryn og Gudbrandsdalen gjennom Sunndalen / Rauddalen og elva krysses på sommerbro.

Videre sydvestover over noen myrer hvor det er satt opp staker og langs Tverrbyttna inn i Tverrbotnen og herfra bratt opp en steinrøys langs den nordlige utløperen fra Sekkebreen / Sikilbreen.

Et lite tjern på rundt 1570 moh passeres på østsiden. Ruta fortsetter sydover nesten rett over punkt 1776 moh.

Her passeres turens høyeste punkt. Herfra er det en kort, brefri avstikker opp til høyden på 1904 moh inn mot Sekkebreen.

Her er man også rett øst for Tverrbytnbreen som er den nordøstligste brearmen på Jostedalsbreen.

Etter å ha holdt høyden mot sydøst rundt 1 km begynner en god nedstigning på en morenerygg til det midterste av de tre Vasstverratjerna. Her må en vade over elva som renner ned til vannet.

Vassdraget følges på østsiden forbi det sydligste Vasstverratjernet. I enden av dette vannet må en vade over elva (Vasstverra). Her kan elva være stri hvis stor vannføring. Så går det bratt ned til Mysubuttvatnet. Her følger en vannkanten vest til nordvestover. Slæom ligger en drøy kilometer opp i dalen nordvest for Mysubuttvatnet.

B05: Rutebeskrivelse fra SLÆOM til SOTA SÆTER

GÅTID / DISTANSE ca. 4,5 TIMER / 14,1 KM (15km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 100 M OPP / ca. 440 M NED

KARTBLAD I Tafjordfjella / Skridulaupen

DNTs RUTENR. Bre50

MERKING VARDET / VEI

Starthøyde ca. 1120 moh. - Slutthøyde ca. 740 moh.

En følger stien østover ned til Mysubuttvatnet , her går en på vestsiden av vannet. Følger så stien på høyre side av Mysubytta.

Etter ca. 8,6km. igjennom en bjørkeskog så det ut som stien var lagt om. En fortsetter nå på høyre side av Mysubytta og ned til Morkatjørni som passeres på høyre hånd. En krysser nå over på nordsiden av elva over bru og kommer inn på vei. Før en krysser elva kommer også slepa fra Sprongdalshytta inn fra høyre.

En kan velge om en vil gå på vei eller sti videre. Stien går mellom elva og veien. Stien er å anbefale. Det er laget en natursti langs elva. En vil nå gå på venstre side av vannet Røykeskålvatnet.

En krysser over Stilla på bru før en er fremme ved Sota sæter.

B05: Rutebeskrivelse fra SOTA SÆTER til Nørdstedalseter

GÅTID / DISTANSE ca. 8 TIMER / 23,2 KM (29km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT/MIDDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 970 M OPP / ca. 770 M NED

KARTBLAD I Skridulaupen / Jotunheimen

DNTs RUTENR. Bre9

MERKING VARDET

Starthøyde ca. 740 moh. - Slutthøyde ca. 940 moh.

Som rute bre8 til stiskille til Trulsbu,sydøst. Langs Veslsota og over bekken. Sottjørnin passeres på vestsiden, mot sørøst i retning Tundradalskyrkja 1970 moh. øst for fjellet ned til bekken, som steingås ovenfor utløpet av Illvatnet. Stor ur langs vannet.

Det er viktig at en her følger stien. Det kan være farlig å gå langs stranda, da det er mye løse steiner.

Over Stillgrovi i østenden av vannet, og på østsiden av Illvasselva og ned i Nørdstedalen. Her er det veldig lett og fint å gå. Stort sett gressvoller.

Så kommer en ned til vannet Fivlemyrane. I enden av vannet er det en demning. Her kommer stien fra Arntszbu ned. En kommer nå Inn på rute bre8. Det er ca. 2km til hytta på grusvei. Krevende rute på vått føre

B05: Rutebeskrivelse fra Nørdstedalseter til Sognefjellshytta

GÅTID / DISTANSE ca. 9 TIMER / 22,6 KM (24km)

VANSKELIGHETSGRAD MIDELS

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 1080 M OPP / ca. 600 M NED

KARTBLAD I Inntegnet på turkartet Jotunheimen Vest i 1:50 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR. Bre52

MERKING VARDET

Starthøyde ca. 940 moh. - Slutthøyde ca. 1420 moh.

Østover fra hytta på nordsiden av Vetledalsvatnet. Så opp Vetledalen. Slepa går så litt nordøstover og mellom øvre og nedre Grønnevatnet.

Her kommer også stien fra Høydalsseter inn fra venstre.

Det går fortsatt oppover mot Liabrevatnet som passeres på nordsiden. Her må elva vades. Rett etter vannet kommer slepa fra Bøvertun inn fra øst. Her går slepa videre oppover mot sør.

Her går en over store snøflater. En har Storvatnet øst for seg. På kart Jotunheimen Vest 1:50 000 går stien helt inntil Storvatnet og ganske rett over Kjerringhetta. Dette er feil!!

Stien går nå nedover mot Moldskreidvatnet som passeres på venstre side. Så en ganske lang bue rundt fjellet. Her er det ganske tungt terreng å gå i. Mye opp og ned.

En har Kjerringhetta 1436 moh østenfor slepa.

Så går slepa brått mot nordøst og opp mot bredden av Storevatnet. Her går en over demningen til vannet.

En følger veien et stykke nedover før stien går av til venstre.

Etter at slepa går sørover igjen kommer slepa fra Bøvertun inn fra venstre side. Denne følges ca. 2km før slepa til Krossbu og Sognefjellshytta går sørover.

Slepa fra Bøvertun kommer nordfra. Slepa følges nå rett sørover og ned til Sognefjellshytta. En vil passere Tvillingtjørnene på venstre hånd.

Krevende rute på vått føre.

(Avstander i parentes er DNT sine lengder)