Planer for fjelltur fra Røros til Elgå 2010

Hovedside

 

 

Ruter :

Røros - Marenvollen 21km. 6timer

Marenvollen - Fjølburøsten 18km. 4,5timer

Fjølburøsten - Langen 9,3km 2,5time

Langen - Ljøsnåvollen 14km. 4timer

Ljøsnåvollen - Røvollen 26km 7timer

Røvollen - Svukuriset 21km 6timer

Svukuriset - Elgå 9km 3timer

 

Kart over Femunden, fra Marenvollen

Bilder Femundsmarka

Sol

Værvarsel for Femund

 

 

 

 

 

Femundmarka.

Fjelltur fra Røros til Marenvollen, Fjølburøsten, Langen, Ljøsnåvollen, Røvollen, Svukuriset, Elgå og båt derfra

118km

 

Hytter:

Røros

Marenvollen

Fjølburøsten

Langen

Ljøsnåvollen

Røvollen

Svukuriset

Elgå

 

 

Rutebeskrivelse fra Røros til Marenvollen

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 17,3 KM (21km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 360M OPP / ca. 210M NED

KARTBLAD Turkart Røros Feragen, 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.640moh. - Slutthøyde ca. 790 moh.

Fra stasjonen opp Bergmannsgata til plassen nedenfor Smeltehytta/museet, på bru over elva (Småseterveien), på nordsiden av slagghaugene, og inn på grusvei som følges mot Storstensåsen til stor sti tar av mot sørøst opp gjennom lia til Skåkåsfjellet.

Vid utsikt. Ut fjellryggen. Så østover mot Rundhaugen, sør for toppen. Bratt ned på østsida, videre i lia vest for Klettan.

Bratt opp sør for høyeste punkt. Rester etter flere gruver. På skrå nordover fjellsida. Ved et lite tjern inn på stien mellom Pantslåtten og Raudhåmmårvollen og langs denne forbi setra på Marenvollen og til hytta.

Rutebeskrivelse fra Marenvollen til Fjelburøsten

GÅTID / DISTANSE 4,5 TIME / 14,2 KM (18km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 325M OPP / ca. 440M NED

KARTBLAD Turkart Røros Feragen, 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca795moh. - Slutthøyde ca. 680 moh.

På sti sørover fra hytta, på oversida av Gjetbergsvollan og på skrå ned gjennom lia til Bjørbekken som krysses.

Opp til foten av den søndre utløper av Hestkampen. Vidt utsyn, Feragsfjellet i nord, Vigelen i øst. Sør for Gjetsjøen, over elva og over Gjetsjøhøgda til oset av Fjelltjønna, og ned til Fjølburøsta. OBS: Ingen overnatting her lenger.

Rutebeskrivelse fra Fjølburøsten til Langen

GÅTID / DISTANSE 2,5 TIME / 9,3 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 5M OPP / ca. 0M NED

KARTBLAD Turkart Røros Feragen, 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.680 moh. - Slutthøyde ca. 685 moh.

OBS: Det er ingen overnatting på Fjølburøsta lenger. Ca. 3,5 km på vei over Feragselva og forbi der stien til Ljøsnåvollen tar av og videre forbi Hådalen Fellesseter til stien tar av mot sør.

Videre over Storhåsjømyran på vestsida av Femundsåsen gjennom skog og over mosemoer forbi Svarttjørna til Langen. Like før Svarttjørna passeres en hustuft, antagelig rester av en samegamme.

Rutebeskrivelse fra Langen til Ljøsnåvollen

GÅTID / DISTANSE 4 TIMER / 12 KM (14km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 163M OPP / ca. 90M NED

KARTBLAD Turkart Røros Nord 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.685 moh. - Slutthøyde ca. 758 moh.

På kjerrevei over Femundsåsen og ned til helårsbru over tømmerrenna mellom Rundtjørna og Litllangtjønna.

Videre opp til gammel kjerrevei som følges forbi stidelet til Fjølburøsta (OBS: Ingen overnatting her lenger) og fram til Svartvika.

Over bekken på helårsbru og opp mot Dyrmannsåsen og forbi Ljøsnådalstjørna til Ljøsnåvollen.

Rutebeskrivelse fra Ljøsnåvollen til Røvollen

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 21,9 KM (26km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 142M OPP / ca. 185M NED

KARTBLAD Turkart Røros Nord 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.758 moh. - Slutthøyde ca. 715 moh.

Til høyre for Linitjørna. Så syd/østover og forbi Halvortjønna på høyre side. Så forbi Halvortjønnloken på høyre side.

Så passeres Mugsjølia. statskoghytte, åpent primitivt losji, ikke madrasser eller utstyr. Det er 1,5 time hit.

Langs Volsjøbekken. Her får en to vadinger. Nå går stien mere mot vest.

Stiskille for ruta til Skedbrostugan og Nord for Litlvolsjøen. Mot Stormyråsen og inn mellom de to Gråvolene, goldt og uret lende.

På smale grusrygger, eskere som ble dannet under breen i siste istid.

Så mot syd/vest til Langeggtjønnan. Her går stien på en landtunge gjennom vannet. Så ned gjennom skogen.

Langs stien mot nedre Roasten. Så mot vest før en er fremme ved hytta.

Rutebeskrivelse fra Røvollen til Svukuriset

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 16,7 KM (21km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 265M OPP / ca. 150M NED

KARTBLAD Turkart Røros Nord 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.715 moh. - Slutthøyde ca. 830 moh.

Del av Grensesømmen.

Sydøstover fra Røvollen. Røa krysses på helårsbru i vestenden av Nedre Roasten. Stien følges så et stykke oppi bjørkelia der merkingen tar av mot vest.

Man krysser her stien mellom Haugen og Grøtådalen. Her følger en stien mot venstre. Så passeres Røvoltjønnan og Abbortjønna langs den lange ryggen mellom disse .

Så jevnt oppover i goldt og storsteinet lende. Så passeres Falkfangarhøgda på venstre hånd. Så Stiskille for ruta til Skedbrostugan. Så forbi stiskille til Haugen. Denne stien går mot høyre. Langs foten av Stor-Svuku.

Dette er en del av Grensesømmen.

Rutebeskrivelse fra Svukuriset til Elgå

GÅTID / DISTANSE 3 TIMER / 7,8 KM (9km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 40M OPP / ca. 195M NED

KARTBLAD Turkart Røros Nord 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.830 moh. - Slutthøyde ca. 675 moh.

Stien går nordover på helårsbru over Revlinga. Så opp forbi Ristjønnan som passeres på høyre hånd.

Videre ned og inn i skaret mellom Gråvola og Sandtjønnvola. Så over Sagbekken på helårsbru.

Sydvestover ned gjennom skogen til en krysser veien til Svukuriset. Så forbi kirken før en er fremme ved hytta.

(Avstander i parentes er DNT sine lengder)

 

Tilbake til hovedside