Planer for fjelltur fra Torsetlia til Norefjellhytta 2010


Hovedside


Ruter :

Torsetlia - Dusehesten 15km. 4timer

Dusehesten - Langedrag 22km.7timer

Langedrag - Dalabu 9km. 3timer

Dalabu - Haglebu 19km 5timer

Haglebu - Toveseter 11km 3,5timer

Toveseter - Høgevarde 13km 4timer

Høgevarde - Norefjell 13km 4timer

Norefjell - Noresund 8,3km 3timer

Norefjell. Dette er Høgevarde hytta

Norefjell

Kart fra Torsetlia til Noresund, Toretlia

Norefjell Eggedal.

Fjelltur fra Torsetlia til Dusehesten, Langedrag, Dalabu, Haglebu, Toveseter, Høgevarde og Norefjell

Overnatte på Dusehesten, Langedrag, Haglebu, Høgevarde og ta buss hjem den 5. dagen.

Det går buss fra Oslo bussterminal til Tosetlia via Kongsberg for bussbytte.

Dette er en tur jeg har tenkt på lenge. Etter at jeg måtte avslutte turen over Hardangervidda i 2006, da jeg skulle ha avsluttet over Eggedal og Norefjell.

Dette er nok et terreng med mer vegitasjon en det jeg er vant til på fjellturer.

Ca. 97km

Hytter:

Torsetlia - Dusehesten - Langedrag - Dalabu

Haglebu - Toveseter - Høgevarde - Norefjellhytta

Slol Være for Norefjell

Buss T1 til Notodden fra Oslo bussterminal til Kongsberg hvor det er bussskifte med buss 420 videre mot Geilo og Torsetlia.

En må sjekke bussrutene. Bussturen tar litt over 4 timer.

Rutebeskrivelse fra Torsetlia til Dusehesten

GÅTID / DISTANSE 4 TIMER / 12,6 KM (15km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 245 M OPP / ca. 260M NED

KARTBLAD 1615 I Rødberg og 1615 IV Uvdal eller Hardangervidda Øst

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.1040moh. - Slutthøyde ca. 1025 moh.

Går forbi Torsetvatnet på venstre hånd. Går til stidele som går til høyre ned mot Vasstulen og Brøstrud. Stien fortsetter opp mot Rjuphovda og Bekkset, her kommer en inn på vei. Det er ca. 3km på vei. En fortsetter på vei frem til Frygnesetri.

Her tar en veien til høyre. Rett etter tar stien av mot venstre. Herfra er det ca. 20min. til Dusehesten.

Rutebeskrivelse fra Dusehesten til Langedrag

GÅTID / DISTANSE 7TIMER / 19,8 KM (22km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 300 M OPP / ca. 345M NED

KARTBLAD Best.nr.2573 Nesbyen 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.1025moh. - Slutthøyde ca. 980 moh.

Går ned til hovedstien til Langedrag. Går til venstre også nord/øst for Dusetind og Tunhaugnatten. Så ned til vannet og veien.

Går så litt mot øst før en går over demningen. Så over Tunnhovdmoen og bort til veien som følges et stykke.

Så over elva som renner ned i Tunnhovdfjoren før en tar av til høyre og ned til vannet. En går østover langs vannet.

En går over Tunhovdbekken på bru og fortsetter opp langs bekken opp til veien. Denne krysses.

Stien går nå på oversiden av veien langs vannet. En krysser også over en vei før en kommer til stiskillet mot Dalabu.

Her går stien brått nordover. En krysser Langedragbekken og går på venstre siden av denne til Langedrag.

Rutebeskrivelse fra Langedrag til Dalabu

GÅTID / DISTANSE 3TIMER / 8,6 KM (9km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 200 M OPP / ca. 180M NED

KARTBLAD Norefjell-Eggerdal eller Nesbyen 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.980moh. - Slutthøyde ca. 1000 moh.

Ned langs Langedragbekken og til stiskille Dalabu/Dusehesten. Her går en på nordsiden av Sundbuåsen.

Så ned til Søletjørni som passeres på nordsiden. En har nå Langvatnet på venstre hånd.

En forsetter så på nordsiden av Butjørnnatten. Så syd/vestover før en tar av til høyre og ned til Dalabu.

Rutebeskrivelse fra Dalabu til Haglebu

GÅTID / DISTANSE 5TIMER / 17,3 KM (19km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 360M OPP / ca. 540M NED

KARTBLAD Norefjell-Eggerdal eller Nesbyen 1:50 000

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.1000moh. - Slutthøyde ca. 820moh.

Bort til hovedstien og så til høyre. så forbi Briskerud som en har på høyre hånd. Her er det også en vei. En fortsetter østover. Forbi Rohaug og Lauvhaugen. Stien forsetter østover og forbi Reinsjøen på som en har på venstre hånd.

Stien går så litt syd/øst og passerer Delesnatten på venstre hånd. Så er det en kraftig nedstigning til Flatvollen.

Her tar en veien mot høyre. Det er ca. 3km å gå til Haglebu som ligger nede ved Haglebuvannet.

Rutebeskrivelse fra Haglebu til Toveseter

GÅTID / DISTANSE 3,5TIMER / 9,9 KM (11km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 300M OPP / ca. 140M NED

KARTBLAD Norefjell-Eggerdal

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.820moh. - Slutthøyde ca. 980moh.

Fra Haglebu fjellstue, Haglebu Turistheim eller Haglebu camping til Røde korshytta som ligger på oversiden av veien.

Så opp langs Ruglandseterbekken til stidele til Flatvollen og Brennatten. Forbi Småtjerna på venster hånd.

En har Småtjernnatten på venstre hånd. Så østover på nordsiden av Tovåsen til hytta.

Ruten kan være vanskelig å følge i begynnelsen på grunn av hyttebygging.

Rutebeskrivelse fra Toveseter til Høgevarde

GÅTID / DISTANSE 4TIMER /10,4KM (13km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 580M OPP / ca. 170M NED

KARTBLAD Norefjell-Eggerdal

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.980moh. - Slutthøyde ca. 1390moh.

Det går også en sti rett sydover som går til Sandvassetra fra Toveseter. En starter østover og opp mot Toveelvi.

Hvis det er mye vann kan en lete lenger opp i elva for et vadested. Det kan være litt bløtt i dette området.

Like før elva vil en ha Hesteryggen på høyre hånd.

Det fortsetter oppover til en har Ranten på høyre hånd. En bør være oppmerksom i dette området fordi det er mange sauestier som går her.

Det fortseter nå nedover til stidele som går til Tempelseter. Denne stien går sydvestover.

Fra stidele går det nå oppover mot øst. Hytta ligger til høyre for Høgevardtjenn.

Rutebeskrivelse fra Høgevarde til Norefjellhytta

GÅTID / DISTANSE 4TIMER /10,5KM (13km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 50M OPP / ca. 610M NED

KARTBLAD Norefjell-Eggerdal

MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???

Starthøyde ca.1390moh. - Slutthøyde ca. 830moh.

Stien går først rett sydover før den går sydøst. En følger stien nedover Norefjellryggen. En vil ha Augunshaug på venstre hånd.

Så vil en ha et stiskille mot venstre. Her går stien til Ravnås. Her fortsetter en rett frem.

Stien går så etter hvert sydover og ned til Norefjellhytta.

Fra Norefjellshytta kan en gå ned til Noresund. Det er flere muligheter å gå. En på vei som er 13,3km.

En annen som går på sti nedover fjellsiden og siden inn på vei. Denne strekning er på ca. 8,3km.

Bussene går fra Noresund til Oslo med bussskifte i Hønefoss. En må sjekke bussrutene.

Buss fra Noresund er buss 241. Fra Hønefoss er det buss 171. Det tar ca. 2 - 3 timer til Oslo.

(Avstander i parentes er DNT sine lengder)

Tilbake til hovedside