Planer for fjelltur Breheimen 2010

Breheimen

Hytter:  Sota Sæter   Sprongdalshytta  Arentzbu   Nørdstedalseter

Stølsdalen   Turtagrø

g

Hjem

Fjellsyre.

Breheimen

Ruter og Veipunkter for hele turen. De som har MapSource og kart:Jotunheimen.

Hvorledes komme til Sota Sæter:

Buss: Bismo - Sota Sæter

Buss: Otta - Bismo

Tog: Oslo - Otta

Værvarsel for Breheimen

 

Dette er en fjelltur jeg kan tenke meg å gå i August etter og ha gått i Femundsmarka og Norefjell.

Det er ikke sikkert jeg går alle 3 turene, men jeg har disse å velge imellom.

Hvis jeg skal gå denne turen vil jeg helst ha 5 dager med fint vær å gå i.

Har hørt at det er et fint terreng og jeg er blitt anbefalt å gå denne turen.

Jeg vil starte fra Sote Sætra. Første dag til Sprongdalshytta, så til Arentzbu og til Nørdstedalseter den 3. dagen.

Så vidre til Stølsdalen og Turtagrø den 4. og 5. dagen.

Om jeg fortsetter inn i Jotunheimen får tiden vise.

69km

Ruter:

Sota Sæter - Sprongdalshytta 17,9km 6timer

Sprongdalshytta - Arentzbu 19km 6timer

Arentzbu - Nørdstedalseter 18km 7timer

Nørdstedalseter - Stølsdalen 15km 7timer

Stølsdalen - Turtagrø 10km 4timer

Kart Sota Sæter til Turtagrø, Sota Sæter

 

Rutebeskrivelse fra Sota Sæter til Sprongdalshytta

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 17,9 KM
VANSKELIGHETSGRAD LETT
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 570M OPP / ca. 40M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartet Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.750moh. - Slutthøyde ca. 1280 moh.

Vei 6 km til Mysubytta. Herfra 5 t. Over elva på helårsbru, deretter inn i Syrtbyttdalen langs den gamle ferdselsveien fra Skjåk til Jostedalen. I vestenden av Syrtbyttvatnet dreier T-ruta sørover opp Sprangdalen. Over Handspikgrove og på vestsida av Sprangdøla. Bratt opp til Sprongdalen. Dalføret dreier nå mot V og heter Sprongdalen. Stidele til Arentzbu like før hytta. Vannet før Sprongdalshytta steingås.

Rutebeskrivelse fra Sprongdalshytta til Arentzbu

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 15,3 KM (19km)
VANSKELIGHETSGRAD LETT
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 260M OPP / ca. 660M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.1280moh. - Slutthøyde ca. 880 moh.

Rundt vannet ved hytta på nord- og østsida og bratt opp i skaret vest for Greinbreen. Over store snøfonner i en slyng i oppstigningen. Videre til Gluggevardvatnet som passeres i steinurer på østsida og opp til småvannene øst for høyde 1500. Herfra sørover ned til vann 1188 der Greindøla vades i innoset. Langs vestsida av vassdraget i Greindalen og ned til Rausdalen som følges sørover. Elva fra Martadalsvatnet vades nær utløpet. Forbi stideler til Fåberg og Nørdstedalseter før Arentzbu.

Rutebeskrivelse fra Arentzbu til Nørdstedalseter

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 15,3 KM (18km)
VANSKELIGHETSGRAD LETT
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620M OPP / ca. 563M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.880moh. - Slutthøyde ca. 937 moh.

Først sommerbru over Rausdøla så gjennom Kvanneskredene (ur) og videre bratt opp og over Oksli. Løndøla vades. Så videre østover. Nobbelvi krysses på sommerbro og Leirvatnet passeres på østsiden.

Videre gjennom Gravdalen og stien går på nordsiden av Gravdalsvannet. Så går stien bratt ned til demningen ved Fivlemyrane. Fivlemyrane kraftstasjon ligger til venstre nede ved vannet. Så går stien nedenfor demningen og inn på grusvei som følges ca. 2km til Nørdsredalseter. Like før hytta går veien til Skjolden ned til høyre.

Rutebeskrivelse fra Nørdstedalseter til Stølsdalen

GÅTID / DISTANSE 7 TIMER / 12,4 KM (15km)
VANSKELIGHETSGRAD MIDELS/VANSKELIG
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 902M OPP / ca. 799M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.937moh. - Slutthøyde ca. 1040 moh.

Krevende rute i dårlig vær. Østover fra hytta på nordsiden av Vetledalsvatnet. Så noen ganske bratte kneiker opp Vetledalen. Her tar stien av sydvestover mot Stølsdalen. Slepa til Sognefjellshytta fortsetter rett frem.

Bratt opp mellom en bre og Tverrdalsnosi, ofte på snøfonner. Lønnsom avstkker til selve toppen i øst. Flott utsikt! Opp over høyeste ryggen på snøfonner. Vanskelig å finne fram i dårlig sikt. Inn på breen ved toppen av Liaflui. Ingen merking på selve breen.Videre kraftig nedstigning fra Liaflui og du har Liabreen øst for deg..

Så mot syd og så sydvestover til stidele til Skålavatnet. Du går stien til Stølsdalen vesover. Så langs Stølsdøla og ned til Stølsdalen.

Rutebeskrivelse fra Stølsdalen til Turtagrø

GÅTID / DISTANSE 4 TIMER / 8,7 KM (10km)
VANSKELIGHETSGRAD LETT/MIDELS
BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 524M OPP / ca. 680M NED
KARTBLAD Inntegnet på turkartene Breheimen i 1:50 000
MERKING VARDET / RØDE T'ER / ???
Starthøyde ca.1040moh. - Slutthøyde ca. 884moh.

Stien går vestover. Og ned til øvre Liagrø. (Dersom kraftselskapet slipper vann i elva må man følge stien som går østover til stidele Stølsdalen/Skålsvaten og ta den umerkete stien som går vestover og ned på vestsiden forbi Nedre Skålavatnet og ned til Liagrø nedre hvor en møter stien fra Stølsdalen igjen.)

Ned Stølsdalen og til elva som steingås, herfra kronglete og bratt opp til Liagrø nedre. Opp til Skålabotnen og Skålabotnskaret. Gjesingeelvi steingås. Så ned i Gjesingedalen. Så bratt ned til en steintipp. Så østover og ned gamleveien til Turtagrø.

(Avstander i parentes er DNT sine lengder)