Planer for fjelltur i Trollheimen 2011


Hovedside

Festa bru Oppdal - Gjevilvasshytta 12km 3timer

Gjevilvasshytta - Jøldalshytta 22km 6timer

Jøldalshytta - Trollheimshytta 19,2km 5timer

Trollheimshytta -Kårvatn 27km 8timer

Kårvatn - Innerdalen 13,2km 5timer

Innerdalen - Sunndalen 15,2km 6timer

Til DNTs Trollheimen

Trollheimen

Jeg har hørt mye om Trollheimen av andre fjellvandrere.

De har snakket om "Trekanten i Trollheimen". Det er Gjevilvasshytta-Jøldalshytta -Trollheimshytta og Gjevilvasshytta

Fra Gjevilvasshytta til Jøldalshytta, Trollheimshytta, Kårvatn og Innerdalen til Eiriksvollen i Sunndalen er den klassiske flerdagersturen. Det er den turen jeg vil prøve meg på i 2011.

Om jeg går via Svartådalen eller via Trollhetta til Trollheimshytta får tiden, vær og føreforhold bestemme. Jeg liker ikke høyder noe særlig, så det blir muligens via Svartådalen.

98,3km

Snøkart

 

Værvarsel for Trollheimen

 

Kart Trollheimen

 

Bilder Trollheimen

 

Trollheimen - Wikipedia

Rutebeskrivelse fra Oppdal til Gjevilvasshytta

GÅTID / DISTANSE 3 TIMER / 12,0 KM fra Festa bru

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 140 M OPP / ca 40. M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It Group AS.

DNTs RUTENR.

MERKING Vei

Start fra Festa bru ved Oppdal

Starthøyde 600 moh. - Slutthøyde ca. 700 moh.

Sommerstid er det er bilvei helt fram til hytta. Det er 23,8km fra Oppdal til hytta. Følg E6 til Oppdal, videre vestover langs Rv 70 til Festa bru hvor du tar av nordover på bomveg frem til hytta. Reiser du kollektivt kan du ta tog/buss til Oppdal og taxi videre fra Oppdal frem til hytta (alt. buss fra Oppdal til Festa bru og til fots (12 km) langs veien herfra. Bussen ventet på toget)

Rutebeskrivelse fra Gjevilvasshytta til Jøldalshytta

GÅTID / DISTANSE ca. 6 TIMER / 20,4 KM (22km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 510 M OPP / ca. 490 M NED

KARTBLAD I Turkart Trollheimen i 1:50 000 fra Ugland It Group AS

DNTs RUTENR. tnm6

MERKING VARDET /RØDE T'ER

Starthøyde 700 moh. - Slutthøyde ca. 720 moh.

Start fra Gjevilvasshytta
Fortsett setervegen som går oppover forbi Gjevilvasshytta en knapp km, før stien tar innover og etter hvert stiger jevnt og sikkert oppover den vestvendte bjørkelia med fin utsikt utover Gjevilvatnet og Gjørdøldalen og mot Blåhø og Gjevilvasskamman. Vel oppe av skogen flater stien ut, og du fortsetter på et «galleri» høgt over dalbunnen. Terrenget er lettgått framover forbi Høghøa til Minilla. Det er bru over elva. Etter lia opp fra elva flater terrenget ut igjen fram til Skrikhøa, hvor utsikten åpner seg nordover mot Jøldalen. Herfra går du først bratt, siden slakt, utfor på fin sti og etter hvert gammel traktorveg fram mot setergrenda der Jøldalshytta ligger.

1. Rutebeskrivelse fra Jøldalshytta via Svartådalen til Trollheimshytta

GÅTID / DISTANSE ca. 5 TIMER /15,6 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 50 M OPP / ca. 220 M NED

KARTBLAD I Turkart Trollheimen 1:50 000 fra Ugland IT Group AS.

DNTs RUTENR. tnm11

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 710 moh. - Slutthøyde ca. 540 moh.

Start fra Jøldalshytta
Merkinga følger traktorvegen flatt vestover forbi Haugasetra, inn på stien forbi Hosetsetra, fram til traktorvegen igjen etter et par km, over elva i bru og fram til Retåssetra. Vel en km etter setra deler mekinga seg etter brua over Litlsvartåa. Etter tre km går ruta inn i naturreservat og dalen blir trangere. Delvis myrlendt gjennom Svartådalen langs Svartåa. Høy bjørkeskog og frodig undervegetasjon preger terrenget. Vel 3km innne i naturreservatet tar ruta oppover fra elva mens elva renner ned i ei trang kløft, fint utsyn. Ruta kommer ut i den vide Folldalen og går gjennom vekslende furu og myrlandskap det siste stykket til hytta.

3. Rutebeskrivelse fra Jøldalshytta via Geithøtta til Trollheimshytta

GÅTID / DISTANSE TIMER / 16,2 KM

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS/LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 620 M OPP / ca. 790 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It GrTurkart Trollheimen 1:50 000 fra Ugland IT Group ASoup AS.

DNTs RUTENR. tnm12

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 710 moh. - Slutthøyde ca. 540 moh.

Start fra Jøldalshytta
Merkinga følger traktorvegen flatt vestover forbi Haugasetra, inn på stien forbi Hosetsetra, fram til traktorvegen igjen etter et par km, over elva i bru og fram til Retåssetra. Vel en km etter setra deler mekinga seg etter brua over Litlsvartåa. Ruta over Geithetta tar bratt opp noen store grusavsetninger med dyregraver. Herfra jevn stigning til den nordligste av Geithettas rygger. Flott utsikt over Trollhettamassivet. Stien følger ryggen i stort sett lett terreng vel en km før det går jevnt og bratt ned til Trollheimshytta.

 

 

2. Rutebeskrivelse fra Jøldalshytta via Trollhetta (Trollhøtta) til Trollheimshytta

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 18,2 KM

VANSKELIGHETSGRAD MIDDELS/UTSATT I DÅRLIG VÆR

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 1146 M OPP / ca. 1316 M NED

KARTBLAD I Dovrefjell Sunndalsfjella 1:100 000 fra Ugland It GrTurkart Trollheimen 1:50 000 fra Ugland IT Group ASoup AS.

DNTs RUTENR. tnm13

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 710 moh. - Slutthøyde ca. 540 moh.

Utsatt rute i dårlig vær og vind. En kilometer vest for Jøldalshytta tar vardinga av fra ruta gjennom Svartådalen og stiger bratt opp på Langfjellet. Stien går flatt langs kanten av Langfjellet før det går opp til østtoppen av Trollhetta langs ryggen. Ned i skaret mot den midtre toppen passerer stien et luftig parti med god utsikt ned til Trollauget. Storura opp mot midttoppen er bratt, stor og løs og kan være slep i regnvær. Slakere ned til neste skaret og opp på stortoppen. Flott utsikt mot Folldalen. Delvis bratt i stein og ur ned i Svartådalen og gjennom myr og stor furuskog til helårsbru over Svartåa, stidele mot Rindal. Videre mot sør til hytta. På topptur med lett sekk bruker man noe kortere tid enn angitt.

Rutebeskrivelse fra Trollheimshytta til Kårvatn

GÅTID / DISTANSE 8 TIMER / 22,4 KM (27km)

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 453 M OPP / ca. 773 M NED

KARTBLAD I Trollheimen i 1:50 000 fra Ugland It Group AS og Trollheimen 1:75 000 fra Rindal i Vekst.

DNTs RUTENR. tnm20

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 540 moh. - Slutthøyde ca. 220 moh.

Start fra Trollheimshytta
Stien tar sørover fra Trollheimshytta, i bru over Slettåa og nordvestover til bru over Folla. Stien skrår opp i lia og går sørvestover i terreng som veksler mellom storfuru- og bjørkeskog og store myrområder. Etter Fuglsøysetra steingås eller vades Leirtjønnbekken. Oppe av skogen blir terrenget småkupert og variert. Her tar gammel merking av mot Romådalen. Ruta mot Kårvatn tar inn dalen på østsida av Salen. Langs øvre Salsvatnet, over vannskillet og fram forbi Naustådalsvatnet, er landskapet goldt og øde. Før Naustådalsvatnet ligger nødbua Nauståbu, stor nok til å gi ly i dårlig vær. Nedover dalen fra vatnet veksler terrenget mellom flate platåer og bratte passasjer til du er nede i det myrlendte bjørkeskogsterrenget før Naustådalen munner ut ca 300 høgdemeter oppe i sida på Todalen. Naustådalssetra ligger flott til med utsikt utover Todalen og til fjellene mot Innerdalen. Herfra går stien bratt ned i fin furuskog om Naustådalsfossene til Kårvatn.

Rutebeskrivelse fra Kårvatn til Innerdalen

GÅTID / DISTANSE 5 TIMER / 12,7 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 938 M OPP / ca. 758 M NED

KARTBLAD I Turkart Trollheimen 1:50 000 fra Ugland IT Group AS.

DNTs RUTENR. tnm23

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 220 moh. - Slutthøyde ca. 400 moh.

Start fra Kårvatn
2,5 km på vei vest til parkeringsplass, så på sti mot vest jevnt opp gjennom furuskogen forbi restene etter Taløysetra før ruta svinger sør og videre opp på snaufjellet. Langt oppe møtes ruta fra Todalen. Videre slakere innover til botnen øst for Bjøråvatnet før det går opp ei kneik til Bjøråskaret. Praktfull utsikt herfra. Kort men nesten 800 høgdemeter ned til Innerdalen. Først ned i stein og ur, deretter går det framover grasbakker før bjørkeskogen nås. Nede i dalbunnen følger man traktorvegen til høgre til Renndølsetra og venstre til Innerdalshytta.

Rutebeskrivelse fra Innerdalen til Fale (Eiriksvollen)

GÅTID / DISTANSE 6 TIMER / 15,2 KM

VANSKELIGHETSGRAD LETT

BRUTTO HØYDEFORSKJELL ca. 680 M OPP / ca. 980 M NED

KARTBLAD I Turkart Trollheimen 1:50 000 fra Ugland IT Group AS.

DNTs RUTENR. tnm25

MERKING VARDET / RØDE T'ER

Starthøyde 400 moh. - Slutthøyde ca. 100 moh.

Start fra Innerdalen
Fra Innerdalshytta (1 km opp fra Renndølsetra) øst før Ulvåa krysses. Herfra sørover og etter hvert oppover skogen på østsiden av Fluo. Videre innover Giklingdalen på østsiden av Storvatnet. Ruta er omkranset av høye og spektakulere fjell på begge sider av dalen. Ved Luvåtjønin dreier ruta mot øst i lia på Såtbakkollen og tar forbi det smale partiet over Falestupet. Videre holder ruta høyden og passerer Bjørnhellbekken før den kommer inn på kløvstien fra Tverrådalen. Ruta dreier under Smørklimpen og fortsetter bortover i lia før den ved ca. 900 meters høyde tar rett ned i Sunndalen. Fra dalbunnen er det et lite stykke vestover til Eriksvollen og bussholdeplassen.

En kan se at det er et skilt som sier 100m til bussholdeplass når en kommer ned til veien fra Eiriksvollen. Ved brua på nyveien. Bussen til Oppdal. En må rekke ut hånden når bussen kommer.

Se på Bussruter for Indre Nordmøre

Sjekk busruter fra Grøa til Oppdal: